VÍTEJTE NA STRÁNCE PŘÍZNIVCŮ
SOLÁRNÍ ENERGIE

Dovolte, abychom Vám představili tradiční rodinou východočeskou firmu, která se zabývá výrobou a distribucí solárních kolektorů již 19 let:

SVOBODA a spol., v.o.s.


Chelčického 328
500 02 Hradec Králové
Česká republika
Email: svobodaaspol@seznam.cz
Mobil: 777 240 363
Tel.: 495 531 752 - účtárna
Fax: 495 531 751


 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O FIRMĚ

Firma SVOBODA a spol. vznikla v roce 1991 a za svou dobu existence si vybudovala širokou klientelu a dobré jméno po celé České republice. Solární kolektory této firmy se svojí kvalitou dají srovnávat s těmi nejlepšími kolektory, které lze najít na českém trhu.
Naše solární systémy dodávají tepelnou energii více než 300 domácnostem.

Solární kolektory prošli mnohaletým vývojem a v součastné době je vyráběn
nový solární kolektor FreeSun SK 218 s vysoceselektivní vrstvou SUNSELECT.

Klik = zoom (starší typ kolektoru)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SLUNEČNÍM ZAŘÍZENÍ

Solární kolektor se selektivní vrstvou je vysoce výkonný výrobek pro ohřev užitkové a topné vody. Jeho největší předností je velmi účinný celoměděný absorbér se selektivní vrstvou a s dokonalou izolací pro celoroční použití. Solární kolektor této řady je vhodný pro veškeré typy solárních systémů resp. pro různá zapojení do solárních soustav. Lze jej zapojit do nucených systémů k ohřevu teplé užitkové vody. Může sloužit jako zdroj tepla pro vytápění budov a skleníků (záleží na výkonnosti navržené topné soustavy, kde je vždy kombinována solární technika s klasickými prostředky k výrobě tepla). Solární kolektor je také velmi vhodný pro podlahová topení a také pro vyhřívání privátních bazénů.

Klik = zoom

FUNKCE ZAŘÍZENÍ

Plocha kolektoru přeměňuje zachycené sluneční záření na teplo, které je odváděno nemrznoucí kapalinou potrubím systému k výměníku. Ten ohřívá užitkovou vodu, například k bazénu nebo pro kombinované vytápění objektu.

Klik = zoom Klik = zoom

Celý solární systém představuje:

 • Pro nucený oběh vody
  • Zásobník na teplou vodu
  • Elektronickou regulaci
  • Oběhové čerpadlo
  • Expanzní nádobu
  • Bezpečnostní a ovládací ventily

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Z hlediska energetického využití slunečního svitu má největší význam vlnový rozsah od 300 do 2500 nm, do kterého spadá přibližně 98% sluneční energie dopadající na povrch Země. Jedná se o energii, která ani v našich zeměpisných šířkách není zanedbatelná, přibližně o energii 600 - 1200 W na metr čtvereční. Nejvýhodnějsí orientací je jižní směr sběrné plochy pod úhlem 45°. Plocha absorbéru je pokryta vysoce selektivní vrstvou. Jeden kolektor ohřeje přibližně 100 - 120 litrů 10°C vody na teplotu 55-60 stupňů za dobu jednoho dne, což odpovídá výkonu cca 1500 wattů. Uvedený příklad odpovídá průměrnému slunečnímu svitu v období od dubna do září, kdy je dopadající záření pro využití kolektoru nejvýhodnější, ale i v zimních měsících má provoz solární soustavy svůj význam (v kombinaci s klasickými otopnými prostředky). V zimních měsících a při jasné obloze (tedy při největších mrazech) dosahuje teplota kolektoru běžně 50°C.

Materiál kolektoru má minimální životnost 30 let v plném provozu.

Kolektor lze plnohodnotně recyklovat.


 (naše Země - važme si jí...)

MONTÁŽ KOLEKTORŮ

Nosná konstrukce
Kolektory je možné umístit na šikmou nebo plochou střechu nebo zabudovat přímo do střechy. V prvních dvou případech je nutná nosná konstrukce, na kterou se upevní soustava kolektorů. Při výrobě nosné konstrukce se musí přihlížet k tomu, jaká je krytina střechy. Nosný stojan musí být dobře upevněn proti větru.
Klik = zoom

Rozvod primárního okruhu
Rozvod primárního potrubí by měl být zvolen z tepelně a korozně odolného materiálu, nejlépe tedy z mědi popřípadě obdobných moderních materiálů, které snesou teplotu minimálně 120°C. Izolace rozvodu vystavená slunečním paprskům musí být odolná UV záření.
Kolektory se mezi sebou spojují mosaznými rychlospojkami.

K montáži poskytuje podrobnou konzultaci výrobce kolektoru - viz adresa nahoře.

Za poškození výrobku v důsledku chybné montáže není odpovědný výrobce solárních kolektorů.

UPOZORNĚNÍ:
Při montáži kolektoru a před uvedením do provozu (napuštění vody) doporučujeme zakrýt absorpční plochu před přímým slunečním zářením, aby nedošlo k zbytečnému zatěžování kolektoru (nebezpečí poškození). Pokud se tak neučiní a kolektory se naplňují vodou, může dojít k výbuchu par, které se v potrubí vytvoří. Proto se při naplňování kolektoru musí nechat okruh otevřený. Před uvedením systému do provozu se doporučuje systém důkladně promýt, aby se s kolektorového okruhu odstranili případné nečistoty. Tlaková zkouška je nezbytná a provádí se jenom vodou (důsledná kontrola tlaku během prvních dní)!
Po půl roce doporučujeme kontrolu tlaku a i případné doplnění teplonosného média. 
Klik = zoom

DOPORUČENÉ ALTERNATIVNÍ KOMBINACE TOPNÉ SOUSTAVY

Solární soustava a
+ přímotop - elektřina
+ plyn
+ tepelné čerpadlo
+ kotel na tuhé palivo

MATERIÁLY

vana kolektoru - plast (ABS)
sklo kolektoru - bezpečnostní, tvrzené, "optiwhite glass" - solární sklo s nízkým obsahem železa
izolace - čedičová vata
kovová část (trubky,absorbér)            
- měď, SUNSELECT - vysoce selektivní plocha s absorbcí 95% a emisivitou 5%
Klik = zoom

SOLÁRNÍ KOLEKTOR JE RECYKLOVATELNÝ !


TECHNICKÉ PARAMETRY

Řez kolektoru a jeho výkonnostní charakteristika

rozměry 2095 x 1100 x 105 mm
absorpční plocha 2.018 m2
hmotnost 48 kg
účinnost 77 %
denní přínos práce 6 - 9 kWh
pracovní teplota do 100°C
doporučený pracovní tlak 600 kPa
celkový obsah kapaliny 1 l
průtočné množství kapaliny                  30 - 400 l / hod
max. teplota povrchu
absorbéru bez chlazení
220 °C
Klik = zoom  

CENA za sluneční kolektor ( 2,018m2 absorbční plochy )

11.400,-Kč + DPH*

*Cena za 1m2 absorbční plochy = 5.650,-Kč

( velikost absorbční plochy je narozdíl od celkové plochy kolektoru rozhodující pro energetický přínos solárního systému )

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

 • pokud teplo z přímo osluněného kolektoru neodebíráte, může teplota absorbéru dosáhnout až 220°C a hrozí nebezpečí popálení.
 • montáž kolektoru je nutné provádět přesně podle uvedených informací, jinak hrozí nevratné poškození kolektoru
 • kolektorový okruh musí mít pojistný ventil
 • u námi navrženého solárního systému je díky vhodné regulaci možnost poškození solárního kolektoru v důsledku přehřátí vyloučena
 • bez nemrznoucí kapaliny může v chladných měsících dojít k zamrznutí media a následnému poškození solárního zařízení


Malá anketa:

Poslední aktualizace: 17. 9. 2008

Tento dokument vystavil výrobce kolektoru dne 17. 9. 2008 v Hradci Králové.

V případě zájmu o nás výrobek se můžete další informace dozvědět na telefonních číslech uvedených nahoře.


Právě si tyto stránky prohlíží :

PageRank ukazatel