Navigace


Aktuality / odkazy / fotografieInovace - Bezpečná solární regulace

Často se nás zákazníci ptají, zda v letních měsících v případě výpadku dodávky elektrického proudu a opětovném naběhnutí systému, kdy je na kolektorech teplota vysoko nad 100°C, nehrozí nebezpečí zničení čerpadla a izolace potrubí.

U námi projektovaného solárního systému je díky provedené inovaci solární regulace, která v těchto případěch zabrání spuštění čerpadla, možnost tohoto poškození vyloučena.

Inovovaná solární regulace - ukazatel teploty na výstupu z kolektorového pole, v nádrži na TUV a v bazénu