Navigace


Aktuality / odkazy / fotografieProč si vybrat právě náš výrobek

 • Protože součástí nášeho výrobku je speciálně vyvinutá plastová UV odolná vana zaručující optimální zakrytování solárního kolektoru.

  • znatelně snišuje tepelné ztráty kolektoru (narozdíl od van hliníkových)

  • nedochází k tepelným mostům

 • Někteří výrobci používají velmi laciné rastrované (prizmatické) sklo.

  • náš výrobek používá pro účely solárních zařízení optimalizované ClearVISION sklo s vysokou průsvitností

  • naopak rastrované (prizmatické) sklo znatelně snišuje účinnost kolektoru (bylo původně vyvynuto k tomu, aby se rastr používal směrem vně kolektoru, aby zvyšoval dopad difůzního záření - hrbolky na skle umožňují větší úhel dopadu světla - v praxi se však toto neosvědčilo, jelikož hrbolaté sklo navrch se extrémně zanášelo prachem a ani ten nejsilnější déšť ho neočistil, proto se dnes používá jen hrbolky dovnitř, čímž ztrácí použítí rastrovaného skla význam)

 • Protože používáme hliníkovou fólii pod absorbérem jako tepelný reflektor, čímž přispíváme ke zvýšení výkonu kolektoru.

  • hliníkové fólie se používaly při výrobě slunečních kolektorů již dříve, avšak s použitím selektivní vrstvy řada výrobců od jejího použití odstoupila z důvodu snižování výrobních nákladů

  • její význam je však neoddiskutovatelný (každé těleso o vyšší teplotě než jeho okolí vyzařuje do prostoru energii, která se hliníkovým reflektorem odráží zpět na absorbér)

 • Ani při vysokých teplotních rozdílech nedochází k rosení skla kolektoru.

  • vyvinuli jsme technologii optimálního odvětrávání

 • Při konstrukci stavební výšky kolektoru se nám podařilo docílit kompromisu mezi potřebnou výškou pro těleso kolektoru a estetickou hodnotou stavebního prvku (kolektor dokonale pohledově splývá s tělesem střechy).

 • Těmito na první pohled drobnými odlišnostmi jsme docílili vynikajících výsledků účinnosti solárního kolektoru.

  • certifikovanou zkušebnou byly našemu kolektoru naměřeny hodnoty účinnosti kolem 85%

 • námi proškolené montážni firmy realizují celé zakázky na klíč

  • během realizace poskytujeme montážní firmě konzultační činnost při zvládání technických řešení a zákazníka seznamujeme s funkcí a obsluhou zařízení

 • nabízíme zákazníkovi výrobek vyráběný v malé serii

  • trh je dnes zaplaven masově vyráběnými někdy ne příliš kvalitními výrobky

 • Se zákazníkem jsme stále ve spojení od okamžiku návrhu projektu až po předání realizovaného díla.

  • e-mailem, častěji však telefonicky

  • v prvních a závěrečných dnech realizace osobně

 • Někteří dodavatelé solárních systemů získávají své klienty optickým snižováním ceny kolektoru a kompenzují to znatelně vyšší cenou montáže a dodatečných komponent.

  • nášim cílem je naopak nabídnou zákazníkovi libovolné varianty realizací - od realizace svépomocí až po realizaci na klíč

  • je možné provést část realizace svépomocí a část dodavatelský způsobem - jedna taková realizace je popsána zde

  • záleží jen na finančních možnostech a schopnostech investora

 • Dosavadní ceny solárních systémů se pohybovaly v těchto relacích:

  • TUV cca 80-90 tis včetně montáže (2 panely solárních kolektorů)

  • TUV + přitápění cca 160-230 tis. včetně montáže (4-8 panelů solárních kolektorů)

  • ceny jsou uvedeny včetně 10% DPH (pro bytovou výstavbu)

  • Typy vybraných realizací si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

 • Kvalita našich kolektorů je srovnatelná se špičkovými zahraničními kolektory.

  • Centrum stavebního inženýrství a.s. - certifikační orgán, autor stavebně technického osvědčení kolektoru FreeSun, hodnotil náš kolektor jako vhodný pro ohřev vody a solární přitápění.