Navigace


Aktuality / odkazy / fotografieSolární ohřev TUV (HK, Spojovací)

Popis: Solární soustava pro kombinovaný ohřev teplé užitkové vody a podporu přitápění.

Ohřev teplé užitkové vody a přitápění je řešen využíváním kombinovaného akumulačního zásobníku. Při nedostatku slunečního záření se horní polovina zásobníku dohřívá plynovým kotlem. Ve střední části zásobníku je zabudovaná elektrická topná spirála 6 kW pro možnost elektroohřevu. Ve spodní části zásobníku se nalézá solární výměník.

Poznámka k fotografiím: Na 3-tí fotografii od shora je vidět řídící zařízení s hodnotou teploty na výstupu z kolektorového pole. Tato fotografie byla pořízena v listopadu 2008 - tedy i v podzimních měsících za slunečního počasí dosahuje teplota teplosměnné kapaliny hodnot nad 60 stupňů Celsia!

Zásobník: Atypická nádrž firmy OK-Term s výměníkem pro primární solární okruh ve spodní části a výměníkem pro přípravu teplé užitkové vody v horní části zásobníku.

Dotace: Dotace žádána 2008, dotace získána 2009

Lokalita: Hradec Králové, Svobodné Dvory

Technické parametry solárního systému:

počet kolektorů 6 kusů
velikost ohřívaného zásobníku 750 litrů
rozměry solárního pole dvě solární pole 3300 x 2100 mm
celková absorpční plocha 12.108 m2

Fotografie:Solární systém - ohřev TUV a podpora vytápění Solární systém - ohřev TUV a podpora vytápění
Informační panel řídící jednotky Technická místnost před dokončením
Technická místnost před dokončením Technická místnost před dokončením