Navigace


Aktuality / odkazy / fotografieOhřev teplé užitkové vody (TUV)

Základní typickou realizací je ohřev teplé užitkové vody pomocí dvou slunečních kolektorů, které předávají v rámci primárního okruhu napuštěného nemrznoucí směsí Kolekton, Solaren aj. energii přes spodní výměník stacionárnímu zásobníku (např. OKC 200/250 NTR BP) - lidově bojleru.

Takto navržený systém je buď dohříván ve střední části zásobníku elektrickou topnou spirálou o výkonu 2 kWh nebo v horní části výměníkem (NTRR) nepřímotopně plynem.

Uvedená realizace ušetří čtyřčlenné rodině 70 % nákladů na ohřev TUV tj. v případě ohřevu plynem či nočním proudem (1Kč/1kWh) 3500-4000 Kč ročně.

Vzhledem k neustálému zdražování energie se tato ušetřená částka neustále rok od roku zvyšuje. Při výpočtech investičního výnosu se započtením pouze 5% meziročního nárůstu cen energie a inflačních tlaků vychází současný čistý výnos systému (tedy současná hodnota výnosu po odečtení pořizovacích nákladů bez získání dotace) po 30-ti letech na cca 250.000,-Kč. Cena zařízení solárního ohřevu TUV se pohybuje kolem 80 tis. Kč a to včetně montáže. Státní dotace na takto zrealizovaný solární systém je v roce 2010 stanovena ve výši 55 tis. Kč.

Z uvedeného vyplývá, že odkládání realizace Vám neustále snižuje konečný finanční efekt.

Foto…