Navigace


Aktuality / odkazy / fotografieSolární vytápění a ohřev TUV

Další z možností využití sluneční energie je podpořit stávající topný systém větší plochou solárních kolektorů od 12 – 16 m2 s cílem ušetřit nejen náklady na ohřev teplé užitkové vody, ale i v přechodném období na přitápění.

U Hradce Králové se ve Svobodných Dvorech podařilo v roce 2005 zrealizovat solární systém s osmi solárními kolektory SK 218 FreeSun se selektivní vrstvou a kombinovanou akumulační nádrží 1000 l, který dodává administrativní budově část potřebné energie a ve dnech nedostatku sluneční energie je dohřívána plynovým kotlem. Další systémy pro přitápění a ohřev TUV si můžete prohlédnout ve fotogalerii realizací.

V zimních měsících, kdy je potřeba objekt vytápět, systém dodá ve slunečních dnech práci 28-35 kWh , které je potřeba k ohřevu 1000l topné vody na průměrnou teplotu 50°C a v jarních či podzimních měsících systém dodává průměrně 44-57 kWh denně. Ohřev teplé užitkové vody je zajišťován současně ve výměníku, který je v horní teplejší části zásobníku.

Celý systém využívá velmi účinně stratifikaci tedy vrstvení různě teplé vody, kdy v době s minimálním slunečním svitem zůstává spodní část akumulační nádrže topné vody chladná a v momentě intenzivnějšího svitu se začíná nahřívat a zapojí se do topné činnosti. V momentě, kdy teplota prostřední části zásobníku dosáhne předem určené teploty (např. 45°C), se uvede v činnost automatické vypnutí plynového kotle.

V případě takto rozsáhlého zařízení je třeba počítat s náklady na pořízení solárního systému včetně akumulační nádrže a montážních prací kolem 220 tis. Kč.

Návratnost takto navržené soustavy je při započtení pouze 5% meziročního nárůstu cen energie bez použití státních dotací cca 15-16 let. V případě získání dotace je návratnost cca 7-10let. Díky meziročnímu nárůstu cen energie systém ušetří investorovi nejvíce finančních prostředků právě v pozdějších letech své existence. V relativních číslech se jedná každý rok o úsporu cca 30% nákladů na přitápění a úsporu cca 70% nákladů na ohřev TUV.

V roce 2010 je na solární podporu vytápění rodinného domu a ohřevu TUV možné čerpat státní dotaci ve výši 80 tis. Kč.

Foto…


immediate maximum