Navigace


Aktuality / odkazy / fotografieSolární přitápění a ohřev TUV (Běstovice)

Popis: Solární soustava pro přitápění a ohřev teplé užitkové vody. Jedná se o rozšíření stávajícího solárního systému s trubicemi VacuSol o 5 solárních kolektorů FreeSun. Uchycení solárních kolektorů bylo realizováno svépomocí.

Zásobník: Solární zásobník na TUV 350 litrů a akumulační zásobník pro přitápění 400 litrů

Kombinováno:
Dvojkombinace pro podporu přitápění, ohřev TUV:
1) kotel na pevná paliva
2) solární systém

Datum realizace: květen 2009

Dotace: Dotace bude žádána 2010

Lokalita: Běstovice

Zkušenosti investora: "Protože stávající vakuové trubice nebyly dostatečně výkonné pro ohřev TUV a přitápění, doplnil jsem systém o 5 kolektorů. Tyto kolektory jsou předřazeny před vakuovými trubicemi, které primární okruh dohřívají o dalších 10 stupňů."

Poznámky k fotografiím: Fotografie zachycují stav solárního systému při montáži. Poslední dvě fotografie zobrazují malou větrnou elektrárnu a fotovoltaické panely, které byly také součástí původního systému.

Technické parametry solárního systému:

počet kolektorů 5 kusů kolektorů FreeSun + 5 kusů vakuových kolektorů VacuSol VS 15-T
velikost ohřívaného zásobníku 400 litrů topná voda / 350 litrů užitková voda
rozměry solárního pole 5600 x 2100 mm instalované pole + solární pole stávajících pěti vakuových kolektorů po 15-ti trubicích
celková absorbční plocha 10.09 m2 FreSun + 7.5 m2 VacuSol

Fotografie:Solarní kolektory Solarní kolektory
Solarní kolektory Solarní kolektory
Solarní kolektory
Vrtule větrné elektrárny Fotovoltaické panely