Navigace


Aktuality / odkazy / fotografieChatařský set - ohřev TUV a temperování chalupy

Popis: Solární soustava pro ohřev teplé užitkové vody a temperování kamenné části chalupy (koupelna, chodba, WC). Přenos energie ze solárního systémy do otopné soustavy je proveden přes horní výměník v zásobníku pro TUV. Otopná soustava obsahuje 3 topná tělesa.

Zásobník: Zásobník 250 NTRR od firmy DZD (Dražice)

Datum realizace: květen 2007

Dotace: Před zavedením programu "Zelená úsporám" (kdy byla instalace uskutečněna) platilo, že pokud se nejedná o objekt trvale obýván, tak se na něj dotace nevztahují.

Lokalita: Stolin u Červeného Kostelce

Zkušenosti investora: "Ani soused nevěřil, že to bude fungovat:-). Od spuštění solárního systému se znatelně vysušila kamenná část budovy. V celé chalupě je díky tomu daleko příjemnější klima."

Technické parametry solárního systému:

počet kolektorů 3 kusy
velikost ohřívaného zásobníku 250 litrů (zbytek energie je převáděn do topného systému)
rozměry solárního pole 6300 x 2100 mm
celková absorpční plocha 6.054 m2

Fotografie:Solarní kolektory Solarní kolektory
Solarní kolektory Akumulační nádrž