Navigace


Aktuality / odkazy / fotografieSolární kolektor - montáž

Umístění kolektorového pole

Kolektory je možné umístit na šikmou či plochou střechu nebo je možné je zabudovat přímo do střechy. Možná je také montáž svislá na fasádu budovy. Vyjma montáže místo krytiny střechy je nutná nosná konstrukce, na kterou se upevní soustava kolektorů. Při výrobě nosné konstrukce se musí přihlížet k tomu, jaká je krytina střechy. Nosný stojan musí být dobře upevněn proti větru.

Za optimální umístění kolektoru se považuje jižní orientace s náklonem solární plochy 45°. Nosná konstrukce slouží kromě upevnění kolektorů také k nastavení kolektorů do vhodného sklonu. Případné drobné odchylky od jižního směru jsou zanedbatelné. Stále smyslupné jsou orientace v rozmezí jihovýchod až jihozápad.

Rozvod primárního okruhu

Rozvod primárního potrubí by měl být zvolen z tepelně a korozně odolného materiálu, nejlépe tedy z mědi popřípadě obdobných moderních materiálů, které snesou teplotu minimálně 120°C. Izolace rozvodu vystavená slunečním paprskům musí být odolná UV záření. Kolektory se mezi sebou spojují mosaznými rychlospojkami.

V případě, že investor nepožaduje montáž na klíč, ale volí cestu svépomocné montáže, poskytujeme bezplatnou podrobnou konzultaci montáže buď telefonicky nebo osobně - viz kontakt.

Bezpečnostní opatření

Při montáži kolektoru a před uvedením do provozu (napuštění teplonosné kapaliny) doporučujeme zakrýt absorpční plochu před přímým slunečním zářením, aby nedošlo k zbytečnému zatěžování kolektoru (nebezpečí poškození). Pokud se tak neučiní, může dojít při napuštění k výbuchu par, které se v potrubí vytvoří. Proto se při naplňování kolektoru musí nechat primární okruh otevřený.

Před uvedením do provozu se doporučuje primární okruh systému důkladně propláchnout, aby se z kolektorového okruhu odstranily případné nečistoty. Tlaková zkouška je nezbytná a provádí se nejprve stlačeným vzduchem a poté vodou. Po odzkoušení tlaku se systém napouští směsí solární nemrznoucí kapaliny s vodou. Během prvních dnů se ze solárního okruhu uvolňuje zbytkový vzduch. Proto je nutná důsledná kontrola tlaku a případné doplnění obsahu primárního rozvodu.

Po půl roce doporučujeme kontrolu tlaku a i případné doplnění teplonosného média.

Bezpečná regulace

Často se nás zákazníci ptají, zda v letních měsících v případě výpadku dodávky elektrického proudu a opětovném naběhnutí systému, kdy je na kolektorech teplota vysoko nad 100°C, nehrozí nebezpečí zničení čerpadla a izolace potrubí.

U námi projektovaného solárního systému je díky provedené inovaci solární regulace, která v těchto případěch zabrání spuštění čerpadla, možnost tohoto poškození vyloučena.

Vysoceselektivní měděný absorbér Realizace přitápění a ohřev TUV Konzole Realizace solárního ohřevu TUV Konsole pro umístění solárních kolektorů Detail uchycení kolektoru ke konzoli

Více…