Navigace


Solární kolektory z naší produkce

Jsme ryze česká rodinná firma, která již dvacet let vyrábí solární kolektory. Zaměřili jsme se na solární kolektory pro ohřev vody a přitápění. Za dobu naší existence dodávají naše solární systémy tepelnou energii již více než 400 domácnostem. Buďte také mezi nimi.

Proč si vybrat náš solární kolektor

 • solární kolektory pro ohřev vody a přitápění vlastní konstrukce jsme využívali již v 80. letech minulého století, kdy jsme postupně vyzkoušeli různá technická řešení pro využití sluneční energie – o výsledky našeho vývoje jsme se dělili s odbornou veřejností na řadě seminářů

  • našim cílem bylo rozšířit povědomí o využívání solární energie s cílem ukázat veřejnosti, že v naší zeměpisné šířce lze s touto energií počítat

  • vyzkoušeli jsme solární kolektory ploché, parabolické i trubicové, kompletovali jsme i Fresnelovi čočky. Za dobu vývoje jsme porovnali různé typy slunečních kolektorů včetně vakuových.

  • dospěli jsme k závěru, že solární kolektory pro ohřev vody a přitápění z pohledu využitelnosti, ekonomické návratnosti a především životnosti musí být ploché, atmosférické konstrukce, z kvalitních a účelně navržených materiálů

 • solární kolektory z naší výroby mají speciálně vyvinutou plastovou, UV odolnou vanu zaručující optimální zakrytování solárního kolektoru

  • znatelně snižuje tepelné ztráty kolektoru (na rozdíl od van hliníkových)

  • nedochází k tepelným mostům

 • solární kolektory SK 218 FreeSun jsou zakrytované ultra čirým kaleným sklem

  • náš výrobek používá optimalizované sklo pro využití na solární zařízení značky ClearVISION, je to sklo s vysokou prostupností slunečního svitu

  • místo ultra čirého skla se můžete u jiných solárních kolektorů setkat také s použitím rastrovaného prizmatického skla, které sice laboratorně vykazuje o 1% lepší propustnost světelného záření dopadající na kolektor šikmo, avšak praxe ukázala, že jeho horší samočistící schopnost jak od prachu tak sněhové pokrývky funkci naopak zhoršuje a z dlouhodobého hlediska znatelně snižují účinnost solárních kolektorů

  • nepotřebujeme takto strukturovaným sklem zakrývat výrobní nedostatky kolektoru, např. nedokonalou izolaci na bocích kolektoru, spálenou selektivní vrstvu či problémy s rosením solárních kolektorů

  Více…


 • solární kolektory naší produkce vždy využívaly hliníkovou fólii pod měděným absorbérem jako tepelný reflektor, který přispívá ke zvýšení výkonu kolektoru

  • hliníkové fólie se používaly při výrobě slunečních kolektorů již dříve, avšak s použitím selektivní vrstvy řada výrobců od jejího použití odstoupila z důvodu snižování výrobních nákladů

  • její význam je však neoddiskutovatelný (každé těleso o vyšší teplotě než jeho okolí vyzařuje do prostoru energii, která se hliníkovým reflektorem odráží zpět na absorbér)

 • solární kolektory SK 218 Freesun při běžných teplotních rozdílech netrpí dlouhodobým hromaděním vlhkosti

  • proti rosení skla jsme vyvinuli speciální technologii optimálního odvětrávání vlhkosti kolektoru

  • v rámci odvětrávání používáme speciální membránu pro zamezení vnikání nečistot a drobných živočichů do slunečních kolektorů

 • při konstrukci stavební výšky kolektoru se nám podařilo docílit kompromisu mezi potřebnou výškou pro těleso kolektoru a estetickou hodnotou stavebního prvku (kolektor dokonale pohledově splývá s tělesem střechy)

 • těmito na první pohled drobnými odlišnostmi jsme docílili vynikajících výsledků účinnosti solárního kolektoru

  • certifikovanou zkušebnou byly našemu kolektoru naměřeny hodnoty účinnosti kolem 80%

 • námi proškolené montážní firmy realizují celé zakázky na klíč

  • během realizace poskytujeme montážní firmě konzultační činnost při zvládání technických řešení a zákazníka seznamujeme s funkcí a obsluhou zařízení

 • nabízíme zákazníkovi kvalitní výrobek vyráběný v malé sérii

  • trh je dnes zaplaven masově vyráběnými někdy ne příliš kvalitními výrobky

  • Centrum stavebního inženýrství a.s. - certifikační orgán, autor stavebně technického osvědčení kolektoru FreeSun, hodnotil náš kolektor jako vhodný pro ohřev vody a solární přitápění.

 • se zákazníkem jsme stále ve spojení od okamžiku návrhu projektu až po předání realizovaného díla

  • e-mailem, častěji však telefonicky

  • v prvních a závěrečných dnech realizace osobně

 • Dosavadní ceny solárních systémů naleznete zde

  Více…

 • Fotogalerie vybraných realizací solárních systémů

  Více…

 • Dotace z fondu SFŽP v roce 2010

  Více…

 • Účast na výstavě AQUA-THERM 2006 a 2007

  Více…

 • Solární kolektory svépomocí

  Více…

 • Článek o zdražování energie

  Více…

 • Kdo jsme

  Více…

 • Proč si vybrat právě náš výrobek a naší firmu

  Více…