Navigace


Aktuality / odkazy / fotografieSluneční kolektor - obecná charakteristika

Solární systém

Plocha kolektoru přeměňuje zachycené sluneční záření na teplo, které je odváděno nemrznoucí kapalinou potrubím systému k výměníku. Ten ohřívá užitkovou vodu, například v bazénu nebo pro kombinované vytápění objektu.

Celý solární systém představuje:

 • Použití pro nucený oběh vody
  • Zásobník na teplou vodu
  • Elektronická regulace
  • Oběhové čerpadlo
  • Expanzní nádoba
  • Bezpečnostní a ovládací ventily
  • Potrubí
  • Sluneční kolektory
  • Teplotní čidla
 • Použití bez nuceného oběhu vody se doporučuje u velmi malých systémů (musí být zajištěno vyvýšení ohřívaného zásobníku nad úroveň solárního pole).

Energetické využití

Z hlediska energetického využití slunečního svitu má největší význam vlnový rozsah od 300 do 2500 nm, do kterého spadá přibližně 98% sluneční energie dopadající na povrch Země. Jedná se o energii, která ani v našich zeměpisných šířkách není zanedbatelná, přibližně o energii 600 - 1200 W na m2.

Orientace a sklon

Nejvýhodnější orientací je jižní směr sběrné plochy pod úhlem 45°. S určitou energetickou ztrátou lze kolektory umístit pod jiným sklonem než 45° (svým způsobem je výhodná svislá montáž kolektorů na fasádu domu – v zimních měsících pak dopadá sluneční záření na kolektory více kolmo, což v zimě zvyšuje energetický příjem systému na úkor energetického příjmu v létě, kdy je energie přebytek).

Výkon kolektoru

Plocha absorbéru je pokryta vysoce selektivní vrstvou.

Díky tomu jeden kolektor ohřeje přibližně 100 - 120 litrů 10°C vody na teplotu 55-60 stupňů za dobu jednoho dne, což odpovídá výkonu cca 1500 wattů.

Uvedený příklad odpovídá průměrnému slunečnímu svitu v období od dubna do září, kdy je dopadající záření pro využití kolektoru nejvýhodnější, ale i v zimních měsících má provoz solární soustavy svůj význam (v kombinaci s klasickými otopnými prostředky).

V zimních měsících a při jasné obloze (tedy při největších mrazech) dosahuje teplota kolektoru běžně 50 - 60°C.

Životnost kolektoru

Materiál kolektoru má minimální životnost 30 let v plném provozu. Tato životnost je ve srovnání například s tepelnými čerpadly dostatečně dlouhá díky tomu, že kolektor neobsahuje žádné mechanické pohyblivé součásti.

Kolektor lze plnohodnotně recyklovat.

Vysoceselektivní měděný absorbér Realizace přitápění a ohřev TUV Realizace solárního ohřevu TUV Detail uchycení kolektoru ke konzoli Solarní kolektory Solarní kolektory

Více…